zhanusova 27.03.2019

Hledáme nového PhD studenta! Nabídka doktorského studia v biomedicíně #2

Diagnostický potenciál buněčných mikropartikulí v pupečníkové krvi

Účast na grantovém projektu řešeném ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze Podolí

2019_Mikropartikule

Projekt je zaměřen na výzkum využití buněčných mikropartikulí v pupečníkové krvi pro časnou diagnostiku systémové zánětlivé odpovědi plodu. Infekce placenty a plodových obalů je jednou z nejčastějších příčin předčasného porodu a navíc často vede k rozvoji syndromu systémové zánětlivé odpovědi plodu. Jedná se o vysoce rizikový stav způsobující vysokou mortalitu a časté dlouhodobé následky. Cílem našeho projektu je vývoj nové diagnostické metody, která by umožňovala lepší predikci klinických komplikací a individualizaci péče u předčasně narozených dětí.

Podání elektronické přihlášky do 30. 4. 2019. Přijímací pohovor v červnu, začátek studia od 1. 10. 2019.

Kontakt a další informace: doc. Ing. Karel Holada, Ph.D., tel.: 224 968 503, email: karel.holada@lf1.cuni.cz

počet zobrazení: 183 poslední aktualizace: zhanusova, 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
UIM Webcalendar

uim-webcalendar.lf1.cuni.cz